Produkter   » Verk, äldre NOS

Äldre nya verk från äldre lager (NOS=NewOldStock). En del verk i originalförpackningar med skyddsgas (anges i så fall).
Vi kan inte lämna någon garanti på dessa verk, vi byter inga verk om de sänts i en obruten förpackning som brutits.